Bunyan John

, anglický náboženský prozaik. Bojoval v Cromwellově armádě, po skončení revoluce (1660) působil jako kalvinistický (puritánský) kazatel v rodném Bedfordu; dlouhodobě vězněn pro odmítání státního anglikánského náboženství. V barokní alegorické próze těžil ze středověké a renesanční tradice (W. Langland, E. Spenser) i z napětí mezi abstraktními představami a konkrétním detailem; autor náboženské autobiografie (Grace Abounding to the Chief of Sinners (Úplné milosrdenství k arcihříšníkovi) a zejm. náboženské knihy Cesta křesťana z města zkázy na horu Sion a Poutníkova cesta, podobenství o individuální i společné cestě ke spáse a jejích překážkách. Ovlivnil např. D. Defoea.

Ottův slovník naučný: Bunyan John

Bunyan [benjen] John, prostonár. náboženský spisovatel angl., ač teprv r. 1830 Macaulayem po zásluze oceněný (*1628 v Elstowě – †1688 v Londýně). Duševně zanedbaný a hmotně chudý. Bunyan vstoupil do vojska parlamentního a bojoval proti Karlu I. R. 1655 připojil se k baptistům. stal se kazatelem a působil horlivě v nebezpečné době za Karla II.; r. 1660 polapen a odsouzen k doživotnímu vyhnanství; ale trest změněn v žalář. Ku přímluvě biskupa Barlowa propuštěn r. 1672 na svobodu. Usadil se pak v Bedfordu, kde s pomocí přátel vystavěl chrám a shromažďoval četné zástupy posluchačů. Často kázával i v Londýně. Jakub II. činil mu lichotivá nabídnutí, ale Bunyan jich nepřijal a setrval v nonkonformitě. Z četných jeho spisů vynikají autobiografie Grace abounding, z níž činěny nepravé závěrky o jeho zpustlém mládí, ale Macaulay uvedl je na pravou míru; Holy war atd., allegorie pádu a spasení člověka; zvláště však ve vězení složený Pilgrim's progress (Londýn. 1678 – 84, 2 sv.), velkolepá allegorie života křesťanského. Tento spis, psaný vzornou saxonskou angličinou, dočkal se několika set vydání a přeložen do všech čelnějších jazyků. Český překlad (Cesta křesťana) pořídil r. 1815 J. Nedoma. – šek.

Související hesla