Buřeň

, rostliny ztěžující nebo vylučující obnovu a pěstování hospodářských lesů; náročné na světlo. Dominantní na holých sečích či ve světlinách lesních porostů. Mezi nejvýznamnější buřeň patří např. vřes, borůvka, brusinka, metlice, třtiny, maliník, bez.

Ottův slovník naučný: Buřeň

Buřeň lesní viz Býlí.

Býlí (bejlí), buřeň lesní, plevel lesní, rostlinstvo lesní neužitečné, více méně škodlivé, jako vřes, brusnice, malinník, kručinka, janovec a j., které po zalesnění pasek mezi nárostkem (mladým porostem) se usadí, a časem svým vzrůstem lesním dřevinám na újmu býti může. Obyčejně zahnizďuje se též i jiné lesní stromoví, a to bříza, osika, jíva a j., někdy na škodu pěstovaného porostu. Proto jest třeba v sečích čisticích kosířem nebo hejdličkou v prvém mládí výrostu (mlází) odstraniti všecku škodlivou buřeň. Cht.