Burgundská říše

, historický státní útvar založený v 2. pol. 5. stol. v oblasti Sapaudia u Ženevského jezera. Sídlili zde Burgundové, vojenští spojenci Římanů. V roce 534 byla burgundská říše vyvrácena Franky.

Související hesla