Burgundské království

, státní útvar utvořený v roce 950 sloučením Dolního a Horního Burgundska, které vznikly při rozpadu Franské říše. Od 1033 spojeno osobou krále s římskou německou říší. Karel IV. byl posledním císařem, který byl korunován na burgundského krále (1356).

Související hesla