Burleska

, literárně dramatické nebo hudební dílo zobrazující komické, fraškovité příběhy a nízké charaktery; žánr výpravné poezie (burleskní balada, epos), v němž dochází k záměrnému zlehčení vážné tematiky nadsázkou, ironií, parodií a satirou. Prostředky burlesky jsou známy již z antické komedie a literatury (Aristofanés, Lúkianos), rozvíjely se v italské a francouzské komedii (C. Goldoni, Molière), uplatnily se v opeře i v operetě (J. Offenbach Krásná Helena).

Ottův slovník naučný: Burleska

Burleska jest slovesná forma, komická báseň (dramatická) nižšího druhu, svého času ve všech literaturách horlivě pěstovaná. Od komického tím se liší, že nejenom k veselosti nabádá, nýbrž spíše jiné směšnými učiniti chce a k dosažení tohoto cíle ani nízkých prostředků se neštítí. Uměleckou cenu má jen tehdá, když má nad to ráz satirický, a proto jenom v těch uměnách se vyskytá, kde satira má místo, to jest v těch, které člověka jakýmkoli způsobem dovedou představiti, tedy ve všech vyjma architekturu a hudbu. Pro burlesku hodí se zejména travestie. Burleska jest na příklad text operetty Krásná Helena, Orfeus v podsvěti a pod. – Burleskní v širším smyslu je všecko nízce komické nebo fraškovité v charakteru nebo v chování.

Související hesla