Buržoazie

, termín používaný marxistickými a jinými levicově orientovanými teoretiky pro označení třídy, která vlastní výrobní prostředky a používá k rozmnožení svého kapitálu nájemní pracovní síly. Zárodky této vrstvy vznikaly již ve středověku, rozhodující postavení získala v průběhu průmyslové revoluce. Někdy dělena na velkoburžoazii a maloburžoazii. Konzervativní a liberální teoretici dávají přednost označení horní střední třída.

Související hesla