Butler Joseph

, anglický filozof a teolog; představitel anglické morální filozofie. Mravní smysl (moral sence) chápe jako svědomí, jehož autoritě je nutno se intuitivně podřizovat, takže každé etické hodnocení lidského jednání je vždy až odvozené nepodstatné.

Ottův slovník naučný: Butler Joseph

Butler: Joe, bohoslovec a filosof anglický (*1692 – †1752). Vystudovav bohosloví konformoval se církvi státní, postupoval rychle až k biskupství v Bristolu a zemřel jako biskup durhamský. Butler jest v anglikánské církve předním zástupcem apologetického směru, kterýž vůči tehdejšímu deismu dovozoval podstatný souhlas přirozeného náboženství se zjevením křesťanským. Hlavním dílem jeho jest Analogy of religion to the course of natur (1736). Širšímu obecenstvu podal obsah díla toho Paley ve spise »Evidences of christianity«. V kázáních svých, psychologickou bystrostí vynikajících, přestavěl Butler základy tehdejší ethiky odvozuje požadavek ctnosti (rectitude) ze svědomí. Sir J. Macintosh připojil k tomu prospěšnost (utility). šek.

Související hesla