Bytí ve světě

, německy In-der-Welt-Sein; ve filozofii M. Heideggera výchozí pozice lidské existence. Lidská existence, konstituovaná podstatně skrze bytí ve světě, je časová, má starost o své bytí, rozvrhuje se a volí své možnosti.