Cablík Jan

, český vodohospodář. Zabýval se hospodářskými nádržemi rybničního typu a studiem eroze půdy. Je autorem asi 100 článků a několika knižních publikací.