Caedmon

, 7. stol., první známý anglický básník; údajně prostý pastevec. Autor Hymnu o stvoření, náboženské básně spojující latinské a staroanglické kulturní vlivy. Rozměrnější epické skladby na biblické náměty (tzv. Genesis A, Exodus, Daniel) jsou dílem neznámých autorů ze 7. – 8. stol. (Caedmonova škola).

Ottův slovník naučný: Caedmon

Caedmon [kedmon], domnělý básník anglosaský, o němžto jediný zprávu podává Beda Venerabilis v díle »Historia ecclesiastica gentis Anglorum« IV. 24. Byl prý čeledínem na blízku kláštera Streaneshaalhu, pak ze vnuknutí božího, jež jej zároveň učinilo básníkem, vstoupil do tohoto kláštera a zemřel r. 680. Jemu dle svědectví Bedova přičítaly se do nedávna tyto básně: Hymnus velebící Stvořitele světa; Genesis, Exodus, poetické vzdělání kusů dějin starozákonních; Daniel, volné vzdělání knihy Danielovy po kap. V. 22.; Kristus a satan, o padlých andělech, sestoupení Spasitelově do pekel a pokoušení jeho ďáblem; Judith, zlomek známého děje starozákonního. Skoro o všech těchto básních téměř na jisto dokázáno jest, že nepocházejí od nijakého Caedmon-a; některé slátány jsou z písní zcela různých. Rovně neprávem Caedmon-ovi přičítá se také Vidění o kříži, jež částečně zachováno jest nápisem ranovým na starobylém kříži kamenném u Ruthwellu v Northumberlandě. VM.

Související hesla