Calcidius

, římský spisovatel a filozof. Pravděpodobně křesťan, ovlivněn novoplatónismem. Přeložil částečně do latiny Platónův spis Timaios a opatřil jej komentářem. Jeho překlad měl velký ohlas ve středověku.