Ottův slovník naučný: Camerata

Camerata [ka-áta], ital., slula soukromá společnost mužů nadšených pro vědu a umění, namnoze z rodin šlechtických, jež sestoupila se r. 1580 ve Florencii, v domě hrab. Giov Bardiho da Vernio, k pěstění zábavy druhu nejušlechtilejšího. Povzbuzena totiž zřízením Akademie Platonské ve Florencii (1574) horovala společnost tato pro obrození umění antického a jmenovitě zabývala se otázkou, jakým způsobem bylo by lze vzkřísiti hudební drama starořecké. o jehož báječných úspěších souhlasně s nadšením vyslovovali se spisovatelé starověcí. Str.