Campo-Formio

, italské město jihovýchodně od Udina, kde byl v roce 1797 uzavřen mír mezi Rakouskem a Napoleonem I. Bonapartem. Rakousko ztratilo Belgii, Milánsko a souhlasilo s odstoupením levého břehu Rýna Francii.