Cannabich Johann Christian

, německý skladatel, houslista a dirigent; představitel mannheimské školy. Komponoval především instrumentální hudbu, hlavně symfonie.

Ottův slovník naučný: Cannabich Johann Christian

Cannabich [ka-] Christian, virtuos na housle a skladatel (* 1731 v Mannheimě – † 1798 ve Frankfurtě n. M.). Odchován zprvu v mannheimské hudební škole Čecha J. Stamitze, po té na útraty kurfiršta mannheimského v Římě u N. Jommelliho, stal se r. 1765 koncertním mistrem a r. 1775 proslulým kapelníkem italské opery v Mannheimě, r. 1778 kapelníkem v Mnichově. Cannabich. složil: houslové koncerty, skladby komorní, symfonie, ballety, opery (La croisée, Electra, Angelica) a j. – Syn a nástupce jeho v úřadě kapelníka v Mnichově, Cannabich. Karl (* 1769 – † 1805) zdědil veškery přednosti svého otce jako virtuos i dirigent. Str.