Canterbury

, město v jihovýchodní Anglii v hrabství Kent, mezi Londýnem a Doverem; 134 000 obyvatel (1994). Průmysl strojírenský, polygrafický, kožedělný. Významný cestovní ruch. Gotická katedrála z 15. stol. na místě kostela založeného roku 597. Katedrála, opatství a kostel sv. Martina jsou od roku 1988 součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

Ottův slovník naučný: Canterbury

Canterbury [khèntrberi], starobylé město kentského hrabství v Anglii, na ramenech a kanálech ř. Stouru, 89 km vjvých. od Londýna, s 21.704 ob. (1881), vedoucími obchod s obilím, vlnou a chmelem. V parlamentě jest zastoupeno, místo dřívějších dvou, jedním poslancem (od r. 1885). Blíže zbytků starých hradeb nalézá se velký umělý násep (Donjon) a ve spojení s tímto jsou veřejné sady založ. v XVIII. st., s krásným výhledem na město a okolí. Slávou města jest kathedrála, založená r. 597, z nejkrásnějších v Anglii. Jednotlivé části pocházejí z různých dob (740, 940, 1070, 1093) a vykazují různé slohy, od nejstaršího normanského do pozdního anglického. Po požáru r. 1174 byl hlavním stavitelem Francouz Vilém ze Sensu. Prostřední věž (Angel Steeple), vystavěná v l. 1486 – 1504, jest 72 m vysoká; vnější délka kathedrály obnáší 166 m. Ve středověku nalézaly se zde četné ostatky svatých; nyní jsou zde pomníky arcib. Th. à Becketa, jenž na stupních oltáře byl zavražděn (1170), Černého prince a mn. j. Arcibiskup canterburský jest metropolitou angl. a prvním peerem království; sídlí však v Lambethu a Addington Parku. Krom kathedrály nalézá se v Canterbury. 14 starých kostelů: z těch Martin’s Church jest vystavěn ze starých římských cihel. V poblíží kathedrály jsou trosky benediktinského kláštera sv. Augustina, a blíže hradeb zříceniny normanského hradu. V římských dobách stával Canterbury. na křižovatce dvou římských sinic, vedoucích z Doveru a Lympne, hlavních přístavů římských. Canterbury. byl hl. městem Kentu a středem pokřesťanování Anglie. Sv. Augustin, apoštol anglický, byl prvním arcibiskupem a pokřtil krále Ethelberta Kentského. Město slulo původně Caer Cant (město Kentu): u Římanů Durovernum. Viz Stanley, Historical Memorials of Canterbury.

Související hesla