Cantus firmus

, zkratka c. f. – melodie převzatá z jedno­ nebo vícehlasé skladby jako základ pro vytvoření nové vícehlasé skladby. Cantus firmus se uplatňoval zejm. v polyfonii 11. – 16. století.

Související hesla