Čapek Chod Karel Matěj

, český prozaik a novinář; redaktor Národní politiky a Národních listů. Hlavní představitel českého naturalistického románu. Zobrazil rozklad české měšťanské společnosti a nové sociální rozvrstvení na začátku 20. stol. Ironizoval iluzívnost romantiky v protikladu k racionálnímu a psychologickému zobrazení skutečného života. Autor románů např. Kašpar Lén mstitel, Turbína, Antonín Vondrejc, Jindrové, povídek Ad hoc!, Z města i obvodu, Psychologie bez duše.

Související hesla