Cardanus Hieronymus

, italský matematik, lékař, astrolog a filozof; jeden z hlavních představitelů přírodní filozofie renesance. V jeho názoru převládá panteismus a hýlozoismus; základem světa je věčná hmota skládající se ze tří živlů: vody, země a vzduchu. Podle Cardana nazvány vzorce pro řešení algebraických rovnic třetího stupně, Cardanův kloub a Cardanův závěs.

Ottův slovník naučný: Cardanus Hieronymus

Cardanus [ka-] viz Cardano.

Související hesla