Carew Thomas

, anglický básník. Jeden z dvorských básníků, tzv. kavalírů, píšících lehkou, vtipnou, často eroticky laděnou lyrickou poezii. Významná je jeho elegie na smrt J. Donna, uvádějící první vydání Donnových básní v roce 1933, a maska Coelum Britannicum (Britské nebe).

Ottův slovník naučný: Carew Thomas

Carew [kherú] Thomas, básník angl. (* 1589 – † 1639). Vzdělav se v Oxfordě a cestami po cizině obrátil na se pozornost krále Karla I. a v jeho soukromé službě vedl život uhlazeného, vtipného, ale mravně nevelmi vážného dvořana. Týmž duchem skládal nejvíce lehké hříčky lyrické, hlavně lahodné písně, které svou dobou velmi byly oblíbeny. VM.