Carlos María Isidro de Borbón

, španělský korunní princ; syn španělského krále Karla IV. (1748 – 1819), bratr krále Ferdinanda VII. V roce 1830 vyloučen z nástupnictví na trůn. Jeho nároky na trůn podpořili stoupenci absolutní monarchie, duchovenstvo a baskičtí a aragonští šlechtici. 1833 jej prohlásili králem a zahájili povstání. Tito tzv. karlisté vedli karlistické války až do roku 1876.

Související hesla