Čarný Ladislav

, slovenský malíř. Od poloviny 70. let se zabývá prolínáním výtvarného principu obsaženého v přírodě s arteficiální činností člověka, zkoumá zejména fenomén světla v časových a prostorových interakcích (práce se zrcadly, sklem, zrcadlové objekty Salvator Mundi, Mystické zrkadlo).