Cartan Elie-Joseph

, francouzský matematik; profesor na univerzitě v Paříži. Zabýval se komplexní projektivní geometrií, teorií invariantů transformačních grup, budováním aparátu diferenciální geometrie (vnější diferenciální systémy, metoda pohyblivého repéru).