Cassola Carlo

, italský spisovatel. Z realistických děl s odbojovou tematikou je významný Voják a zvláště zfilmovaný román La ragazza di Bube (Bubovo děvče). Motiv nevzrušeného líčení drobných faktů každodenního života rozvíjí v povídce Kácení lesa. Postupně v jeho tvorbě sílily motivy atomové hrozby a pacifismu.