Čattopádhjáj Bankimčandra

, bengálský spisovatel; zakladatel moderní bengálské prózy. Začal psát anglicky pod vlivem W. Scotta, později se přiklonil k mateřštině a tradičním tématům. Ke konci života se stal pravověrným hinduistou. Jeho náměty i zpracování odpovídají plně duchu doby, ovzduší vlastenectví a úsilí o obnovu zašlé slávy Indie. Autor románu Ánandamath (Útulek radosti).