Čattopádhjáj Šaratčandra

, bengálský prozaik; nejčtenější moderní spisovatel Indie. Sociálně zaměřené dílo popisuje zejm. střední vrstvy a věnuje se ženské otázce. K umělecky nejzdařilejším patří prózy s autobiografickými rysy (čtyřdílný román Šríkánta). Jeho tvorba překládána do jiných indických jazyků, dramatizována, zfilmována.