Cavaillès Jean

, francouzský filozof a teoretik vědy. Zabýval se obecnými problémy gnozeologie a předpoklady a povahou rozumového poznání. Z díla: Sur la logique et la théorie de la science (O logice a teorii vědy).