Cavalli Francesco

, italský skladatel; varhaník a kapelník chrámu sv. Marka v Benátkách. Jeden z představitelů benátské operní školy.

Ottův slovník naučný: Cavalli Francesco

Cavalli [kavà-] Francesco, vedlé Monteverda nejproslulejší skladatel staré opery ital. na zač. stol. XVII. (*kol. 1600 v Cremě – †1676 v Benátkách). Slul vlastně Fr. Caletti-Bruni a přijal jméno Cavalli z úcty k šlechtici toho jména, jenž v mládí se ho ujal. Odchován v Benátkách stal se r. 1617 zpěvákem, po té postupně druhým a prvým varhaníkem a posléze kapelníkem při chrámě sv. Marka v Benátkách. V opeře značí pokrok oproti Monteverdovi, an sólový zpěv ze suchého recitativu přechází u něho vyvinutou melodikou a výrazným rhythmem znenáhla v arii. Sláva Cavalliova rozšířila se z Benátek po vší Italii, ano i daleko za hranice. Ze 42 oper Cových zvlášť uvésti sluší: Le nozze di Teti e Peleo (1639); Serse (1654); Giasone (1649); Ercole amante; Coriolano. Kromě toho napsal Cavalli mnoho skladeb církevních. Str.

Související hesla