Celebrace

, křesťanství bohoslužebný úkon, obřadné konání eucharistické oběti. Z latinského celebratio čili shromáždění mnoha osob. Příbuzné sloveso celebrare se významově překládá jako „okázale slavit“ s předpokladem početné účasti. V křesťanském kontextu má nábožensky slavnostní ráz – buď je to přímo obřad oběti při eucharistii, nebo oslava tajemství spásy či dne narození některého světce nebo mučedníka vykonáním eucharistické oběti. Viz též eucharistie.