Celek a část

, filozofie párová kategorie, užívaná v metafyzických filozofických systémech. Celek je něco, co je složeno z částí, nebo je na ně rozložitelné, část se vždy vztahuje k určitému celku. Konkrétní výklad vztahu celku a části se v různých filozofických systémech liší. Viz též holismus, redukcionismus.

Související hesla