čelistnatci

, Gnathostomata – nadtřída podkmene obratlovců (Vertebrata). Nejstarší zástupci vznikli v kambriu. Čelistnatci mají vytvořené čelisti, jejichž základem je párový žaberní (čelistní) oblouk; přeměněny jsou zpravidla i další párové žaberní (čelistní) oblouky. Pokud jsou u čelistnatců zachovány žábry, leží na vnější straně žaberních oblouků, nejsou uloženy ve váčcích; žaberní oblouky nejsou napojeny na neurokranium. Nosní otvory a čichové orgány jsou párové, v labyrintu vnitřního ucha jsou tři polokružné chodby. Vývody pohlavních orgánů vznikly obvykle přeměnou vývodů orgánů vylučovacích. Pohyb umožňují párové končetiny, ploutve nebo nohy; někdy druhotně zakrněly či vymizely. Zástupci tříd pancířnatých (Placodermi) a trnoploutvých (Acanthodii) vyhynuli, v současnosti žijí zástupci tříd paryb (Chodrichthyes), ryb kostnatých (Osteichthyes), obojživelníků (Amphibia), plazů (Reptilia), ptáků (Aves) a savců (Mammalia).

Související hesla