Celky územní samosprávné

, součást organizace veřejné správy.