Census

, cenzus – posouzení, ocenění;
1. ve starověkém Římě způsob vedení a ověřování soupisu občanů a jejich majetku; na podkladě censů byli občané zařazováni do majetkových tříd, do sociálních stavů (senátoři, jezdci), podrobeni daňové a branné povinnosti atd. Census prováděli censoři, později císaři. Za císařství se census rozšířil i na provincie;
2. proces sběru, vyhodnocování a publikování komplexních demografických, ekonomických a sociálních údajů platných v jeden určitý moment v určitém regionu (většinou na státním území). Výsledky censů jsou základním informačním materiálem o obyvatelstvu daného státu. Censy se opakují v periodických, nejčastěji desetiletých intervalech; na území ČR naposledy 1. 3. 1991. Viz též sčítání lidu.

Související hesla