Cerdikovci

, anglosaská dynastie, jejíž králové sjednotili Anglii; v roce 519 její zakladatel Cerdik († 534), který jako vůdce anglosaských kmenů přistál v jižní Anglii a založil království Wessex. Jeho potomci vládli i v dalších anglosaských královstvích, v letech 1016 – 42 dočasně vystřídáni dánskou dynastií; posledním Cerdikovcem na trůně byl Eduard III. Vyznavač.

Ottův slovník naučný: Cerdikovci

Cerdik, kníže anglosaský († 534), který r. 494 přistal u břehů britannských a založil r. 519 království Wessex, ke kterému r. 530 připojil ostrov Wight.

Související hesla