Černil Mořic

, český sochař. Zabýval se výtvarnou technologií a napsal několik učebnic pro žáky sochařskokamenické školy. Patřil k výrazným portrétistům, jen lehce ovlivněn secesí. Je autorem pomníku B. Smetany v Hořicích, B. Němcové v České Skalici aj.

Ottův slovník naučný: Černil Mořic

Černil Moric, sochař český (*1859 ve Velké Bystřici na Moravě), byl v l. 1880–85 žákem professorů Helmera a Kundmanna na akademii výtvarných umění ve Vídni, kde roku 1885 za sochu sv. Jana Křtitele první cenou akademickou byl odměněn. Roku 1885 ustanoven učitelem modelování a plastické anatomie při sochařské a kamenické škole v Hořicích, kde dosud působí. Čelnější díla Černilova jsou: sousoší Sv. Metoděj jako učitel, socha Dvanáctiletý Kristus, pomníky Boženy Němcové v České Skalici a Václava Hanky v Hoříněvsi, socha Komenského, socha P. Marie pro zámek doksanský, allegorické sousoší Sochařství a kamennictví pro novou budovu odborné školy v Hořicích, různé náhrobní sochy, portraitní poprsí a j. Rázovitost jeví Černil. hlavně v dílech směru náboženského; na všech pracích pak ušlechtilost v pojímání a nevšední píli v jemném propracování. Dkl.