César


1. caesar (odvozeno od Caesara) – za principátu jeden z titulů římského císaře, za dominátu mladší spoluvladař a nástupce augusta;
2. později panovnický titul nejvyššího stupně; přešel do různých jazyků (německy Kaiser, česky císař, rusky car).

Související hesla