Česká akademie věd a umění

, česká vědecká a umělecká instituce, založená 23. 1. 1890 jako Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, umění a slovesnost. O její vznik se zasloužil J. Hlávka, který jí anonymně věnoval 200 000 zlatých a také se stal jejím předsedou. Prvními členy se 22. 4. 1890 stali V. V. Tomek, J. Emler, J. Kalousek, A. Randa, E. Ott, E. Weyr, F. J. Studnička, K. V. B. Zenger, J. Vrchlický, A. Dvořák, J. V. Myslbek, V. Brožík, J. Čelakovský, J. Gebauer, V. Brandl, F. Bartoš, K. Kořistka, J. Kvíčala. Organizačně byla rozdělena do čtyř tříd, a to pro vědy filozoficko-historické a právní, vědy matematické a přírodní, jazykovědu a literární historii, krásnou literaturu, hudbu a výtvarné umění. Jejím úkolem bylo „pečovati a podporovati vědy jazykem českým i jazyk tento a jeho literaturu, pečovati o zdokonalení umění domácího a šířiti jazykem českým výsledky všeliké činnosti té, jakož i výsledky činnosti vědecké, literární a umělecké uveřejněné v jazycích jiných”. Od roku 1919 Česká akademie věd a umění.

Související hesla