Česká družina

, česká dobrovolnická jednotka v Rusku. Vznikla 12. 8. 1914; její jádro tvořilo 720 českých krajanů, tzv. starodružiníků, kteří plnili na frontě zejm. tlumočnické a výzvědné služby. V prosinci 1914 se k nim přiřadilo 200 dobrovolníků z řad zajatců, tzv. novodružiníci. V únoru 1916 byla Česká družina rozšířena na 1. československý střelecký pluk.

Související hesla