Česká Falc

, Česká Horní Falc, též Nové Čechy – historické území v severním Bavorsku. Česká Falc zaujímala území Falce Horní s výběžky až k Norimberku. Tvořilo ji 24 panství, která roku 1353 získal Karel IV. od falckraběte Ruprechta I. Červeného za jeho dluhy a roku 1355 je včlenil do zemí koruny české. Středisko České Falce bylo v Sulzbachu a na hradě Bothenbergu. Některá území držel český král jako plné vlastnictví, jiná byla lény nebo zástavou. V čele České Falce stál hejtman, jímž byl český šlechtic. K České Falci připojil Karel IV. Tachovsko. Roku 1373 postoupil většinu České Falce opět Wittelsbachům výměnou za Braniborsko, zbytek České Falce ztratil Václav IV. Lucemburský v boji s Ruprechtem III. Falckým začátkem 15. stol. Některá města uznávala českou svrchovanost do 19. století. Českou vládu připomíná i dodnes zachovaný hrad v Laufu (Wenzelscholss) s audienční síní vyzdobenou více než stem erbů českých zemí, české šlechty, duchovních a měst.

Související hesla