Česká národní rada

, ČNR – a) dvacetisedmičlenný orgán domácího hnutí odporu ustavený 29. – 30. 4. 1945. Předseda A. Pražák, v pětičlenném předsednictvu zástupci politických stran. 5. 5. se ČNR postavila do čela Květnového povstání 1945, převzala státní moc a prohlásila se za zmocněnce československé vlády v Košicích. 8. 5. uzavřela dohodu o kapitulaci německých vojsk a jejich odchodu na západ. 10. 5. předala v Praze moc československé vládě, 11. 5. 1945 rozpuštěna; b) v letech 1969 – 92 zastupitelský a zákonodárný sbor v ČSR, resp. ČR, ustavený postupně v červenci – prosinci 1968 v souvislosti se změnou státoprávního uspořádání ČSSR z unitárního ve federativní. 1. 1. 1993 se přeměnila v Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. ČNR měla 200 poslanců.

Související hesla