Česká strana agrární

, česká politická strana v Rakousko-Uhersku. Založena skupinou členů mladočeské strany 1896 jako Sdružení českých zemědělců, od roku 1899 samostatná strana; 1905 sloučena s moravskými agrárníky v Českoslovanskou stranu agrární; vedoucí představitel A. Švehla. 1919 reorganizována v Republikánskou stranu československého venkova, 1922 v Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu. Viz též Agrární strana v ČSR.

Související hesla