Česká strana pokroková

, zvaná též strana realistická – česká politická strana; vznikla v roce 1900 jako Česká strana lidová, 1906 přijala název Česká strana pokroková. Vycházela z realistického hnutí 80. – 90. let 19. stol. Zakladatel a hlavní představitel T. G. Masaryk, tiskový orgán Čas. Česká strana pokroková byla převážně stranou inteligence; Na sjezdu důvěrníků 16. 12. 1917 se většina vyslovila pro rozpuštění strany a vstup do České státoprávní demokracie.

Související hesla