Česká strana státoprávně pokroková

, česká politická strana nacionalistické orientace reprezentující část české inteligence a středních vrstev; založena v roce 1908. V důsledné opozici proti Vídni požadovala obnovení samostatného českého státu na základě českého historického státního práva. Na jaře 1914 se jako první česká strana vyslovila pro mezinárodní řešení české otázky s pomocí Dohody a případné vytvoření samostatného státu i mimo rámec Rakousko-Uherska. V roce 1918 splynula s Českou státoprávní demokracií. Hlavní představitelé A. Hajn, A. Kalina, L. Borský, V. Dyk, tiskový orgán Samostatnost.

Související hesla