Českomoravská vrchovina

, velká geomorfologická jednotka v jižní části České vysočiny. Ploše vyklenuté prvohorní pohoří s reliéfem pahorkatiny až vrchoviny z krystalických břidlic a granitu. Vrcholovou část tvoří Jihlavská vrchovina (nejvyšší Javořice, 837 m n. m.) a Žďárské vrchy (nejvyšší Devět skal, 836 m n. m.). Reliéf se vyznačuje měkkými formami s relativně malými výškovými rozdíly. Charakteristické je časté střídání lesů, luk a polí. Kerná stavba je směrem k okrajům stupňovitě snížena a dostává ráz pahorkatin. Svéráznou součástí Českomoravské vrchoviny jsou Železné hory, soustava klínovitě vysunutých ker s obnaženou druhohorní parovinou. Denudace současného reliéfu vrcholila v pliocénu až pleistocénu, kdy vznikly kryoplanační plošiny, mrazové sruby, vrcholové balvany, kamenná moře aj. Dělí se na vrchoviny Křemešnickou, Hornosvrateckou, Křižanovskou, Javořickou a pahorkatiny Hornosázavskou, Jevišovickou a Železné hory.

Související hesla