Československá národní demokracie

, politická strana liberálně nacionalistické orientace. Vznikla v únoru 1918 jako Česká státoprávní demokracie a název Československá národní demokracie přijala na svém 1. sjezdu v březnu 1919. V čele K. Kramář; ústřední orgán Národní listy. 1925 se od ní oddělilo " levicové" moravské křídlo a založilo Národní stranu práce (1925 – 30), 1934 – 35 utvořila s Národní ligou (J. Stříbrný) a Národní frontou (F. Mareš) novou stranu Národní sjednocení, která v listopadu 1938 přešla do Strany národní jednoty. Československá národní demokracie kritizovala politiku vlády i prezidenta. Ve volbách roku 1920 získala 6,3 % hlasů, 1925 – 4 %, 1929 – 4,9 % a 1935 jako blok Národní sjednocení 5,6 %.

Související hesla