Československá obec legionářská

, sdružení bývalých příslušníků československých legií za 1. světové války. Vznikla v roce 1921 splynutím několika legionářských organizací. Od 1924 byl jejím tiskovým orgánem deník Národní osvobození. V roce 1939 rozpuštěna, 1945 obnovena a 1948 začleněna do Svazu bojovníků za svobodu, z něhož 1951 vznikl Svaz protifašistických bojovníků. V roce 1991 znovu konstituována jako součást Českého svazu bojovníků za svobodu, sdružující poslední tehdy žijící legionáře a přislušníky československých vojenských jednotek za 2. světové války.

Související hesla