Československá sociálně demokratická strana dělnická

, politická strana navazující na činnost Českoslovanské sociálně demokratické strany; působila v letech 1918 – 38 pod uvedeným názvem, 1945 – 48 a 1989 – 93 pod názvem Československá sociální demokracie. V prosinci 1918 na XII. řádném sjezdu podpořila samostatný stát (v té době největší politická strana v ČSR). Zápas mezi pravicovým, demokraticky orientovaným křídlem a marxistickou levicí vyvrcholil v roce 1920 odštěpením levice, z níž vznikla Komunistická strana Československa (KSČ). V letech 1918 – 26, 1929 – 38 a 1945 – 48 zastoupena ve vládách. Ve volbách 1920 získala 25,7 % hlasů, 1925 – 8,9 %, 1929 – 13 % a 1935 – 12,6 %, 1946 – 12,05 % hlasů. 1938 se rozpustila, vystoupila i ze Socialistické internacionály a vytvořila Národní stranu práce. V roce 1945 obnovena jako Československá sociální demokracie; oslabena působením prokomunistického směru Z. Fierlingera, který však byl posléze na brněnském sjezdu strany v listopadu 1947 poražen. V únoru 1948 zachovali její předáci neutralitu, čímž přispěli k vítězství KSČ. V červnu 1948 násilně sloučena s KSČ. 1968 přípravný výbor strany prohlásil „sloučení“ za nezákonné a pokusil se obnovit její činnost. Obnovila činnost 19. 11. 1989 pod názvem Československá sociální demokracie. Předáci v první republice A. Hampl, R. Bechyně, F. Soukup I. Dérer, A. Meissner, po 2. světové válce Z. Fierlinger, B. Laušman, Václav Majer, po 1989 Jiří Horák, Miloš Zeman. Současný oficiální název Česká strana sociálně demokratická (do 9. 4. 1993 Československá sociální demokracie).

Související hesla