Československá strana národně socialistická

, politická strana vytvořená po vzniku ČSR reorganizací České strany národně sociální, jež rozšířila svoji činnost na celé území republiky; zprvu se oficiálně nazývala Československá strana socialistická (až do 1926). Jedna z nejaktivnějších státotvorných stran první republiky, účastnila se většiny vládních koalic. Ve volbách 1920 získala 8,1 % hlasů, 1925 – 8,5 %, 1929 – 10,4 % a 1935 – 9,2 %. Na podzim 1938 dočasně zanikla a vstoupila do Strany národní jednoty, po 2. světové válce obnovena. Ve volbách 1946 získala 18,3 % hlasů. V poválečné době v čele protikomunistických sil. V únoru 1948 její ministři iniciovali demisi demokratických členů vlády. Tiskový orgán České slovo, od roku 1945 Svobodné slovo. Předáci za první republiky V. J. Klofáč, E. Beneš, F. Zemínová, Emil Franke (1880 – 1939), po 1945 P. Zenkl, Jaroslav Stránský, H. Ripka, P. Drtina, V. Krajina, M. Horáková.

Související hesla