Český olympijský výbor

, ČOV – nejvyšší orgán olympijského hnutí v České republice. Jeden z nejstarších národních olympijských výborů na světě; založen 18. 5. 1899, od 7. 3. 1900 stálý orgán. V letech 1919 – 39 a 1945 – 93 pracoval a byl uznán jako Československý olympijský výbor (ČSOV). 1951 – 89 součást jednotné tělovýchovné organizace (do 1956 Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport, 1957 – 89 Československého svazu tělesné výchovy). Předseda jednotné československé tělovýchovné organizace byl v letech 1955 – 89 i předsedou ČOV. ČOV se skládá ze zástupců českých sportovních svazů olympijských sportů, delegátů složek ČOV, zástupců ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva národní obrany a ministerstva vnitra, zástupců významných tělovýchovných organizací českých sportovců a tělovýchovných pracovníků. Členové se volí na čtyřleté období; zástupci sportovních svazů jsou delegováni svými svazy. Nejvyšším orgánem ČOV je plenární zasedání, mezi zasedáními řídí činnost výkonný výbor v čele s předsedou, třemi místopředsedy a generálním tajemníkem. Složkami ČOV jsou Česká olympijská akademie (informační, vědecký a dokumentační orgán ČOV, založen v roce 1987), Český klub fair play (sdružuje nositele ocenění za fair play činy, které klub každoročně uděluje), Český klub olympioniků (sdružuje všechny aktivní účastníky letních i zimních olympijských hrách, založený v roce 1974) a odborné komise (lékařská, komise sportu pro všechny aj.). ČOV (ČSOV) zajistil účast českých sportovců na všech olympijských hrách a zimních olympijských hrách s výjimkou I. olympijských her 1896, III. olympijských her 1904 a XXIII. olympijských her v roce 1984.

Tabulka: Cesky Olympijsky Vybor
Předsedové ČOV/ČSOV
1899 – 29 Jiří Stanislav Guth-Jarkovský
1929 – 51 Josef Gruss
1951 – 55 Vilém Mucha
1956 – 58 Václav Pleskot
1958 – 67 František Vodsloň
1967 – 70 Emanuel Bosák
1970 – 72 Richard Nejezchleb
1972 – 88 Antonín Himl
1988 – 89 Jindřich Poledník
1990 – 96 Věra Čáslavská
od 1996 Milan Jirásek
Generální tajemníci ČOV/ČSOV
1900 – 13 Václav Rudl
1908 – 29 Josef Rössler-Ořovský
1929 – 51 František Widimský
1951 – 58 Karel Popel
1958 – 74 František Kroutil
1974 – 87 Václav Hubička
1987 – 90 Petr Pomezný
od 1990 Karol Špaček
 
Související hesla