čeští radikální demokraté

, označení českých liberálních představitelů politicky se profilujících v letech 1848 – 49, kteří na rozdíl od českých národních liberálů chápali třetí stav jako veškerou neprivilegovanou společnost (nejen měšťanstvo a selský stav), zdůrazňovali sociální problematiku, hájili nejen právní, ale i politickou rovnost všech občanů (K. Sabina, E. Arnold, K. Sladkovský). Od roku 1844 se sdružovali v tajném klubu Repeal a 1848 – 49 ve spolku Lípa slovanská.

Související hesla