Cézura

, přerývka; 1. mezislovní předěl spadající dovnitř stopy ve verši;
2. jazykověda pauza uvnitř syntagmatu, která je vyvolaná náhlými, neočekávanými změnami v myšlenkovém procesu. Vzniká zaváháním při výběru vhodného slova nebo projevením některých citů mluvčího; 3. hudba krátká pauza mezi dvěma frázemi, u zpěváků a hráčů na dechové nástroje vhodná chvíle pro nadechnutí; 4. architektura přerušení sledu architektonického pohybu (motivu). Záměrně uvolněná plocha v souvislém zastavění, která souvisí s přirozenými poměry území.

Související hesla